Ons Verhaal

Tijdens de wekelijkse teamvergadering (dokter, kinesisten, diëtisten, psychologe, maatschappelijk werker) groeide het idee om een patiëntenvereniging op te richten. Na de revalidatie behandeling ontstond er immers een leegte. Patiënten hadden hun sessies achter de rug en stonden er vervolgens verder alleen voor.

In 2011 werd vanuit het Jan-Ypermanziekenhuis een vergadering belegd met de hartpatiëntenvereniging van het UZ Gent. Op een vrij geanimeerde, vergadering kwamen behoorlijk wat geïnteresseerden af. Tot een daadwerkelijke oprichting kwam het echter niet. Het effectief opnemen van een mandaat schrikte blijkbaar menig deelnemer af.

Het idee bleef onverminderd in het achterhoofd sudderen. Dankzij de peilingen door het team cardiologie naar de interesse voor het oprichten van een vereniging werden langzaam maar zeker een aantal mensen gevonden die zich aangesproken voelden.

In de herfst van 2012 werd een nieuwe poging ondernomen en werd een vergadering belegd. Deze maal lukte het wel. Een tiental mensen lieten onomwonden hun goedkeuring blijken. Sommigen zagen het opnemen van een mandaat zitten, anderen hielden er aan om als toetredend lid zich te engageren. Van dan af is de VZW stilaan, maar onstuitbaar zeker, uit de startblokken geschoten. Gedurende een zestal vergaderingen hebben wij ons verdiept in het saaie en taaie werk om statuten op papier te zetten, en het inwinnen van informatie bij diverse instanties, het informeren bij de Rechtbank van koophandel hoe er het goedkoopst een VZW kon opgericht worden. Het werd allemaal in een mum van tijd geklaard.

Zo kon aanvang januari 2013 de vzw boven de doopvont gehouden worden. Het kind moest ook een naam krijgen en dat werd unaniem ‘kloppend hart’. Logo, lid- en steunkaarten werden aangemaakt. Affiches en folders werden ontworpen. Onze logistiek knutselde een box in elkaar waarin geïnteresseerden hun aanvraag tot lidmaatschap kunnen deponeren. Ongelooflijk handige reclamewervers brachten geld in het laatje om het viermaandelijks krantje te financieren.
Een deugdelijke verzekering werd afgesloten om bij de activiteiten voldoende gedekt te zijn. Persmensen werden uitgenodigd en artikels verschenen in kranten en weekbladen.